keuzelijst met invoerveld, schuifbalk en kringveld

Keuzelijst met invoerveld, schuifbalk en kringveld

Overzicht besturingselementen voor Excel formulieren (3)

Op deze pagina kunt u lezen wat u met de Excel besturingselementen keuzelijst met invoerveld, schuifbalk en kringveld kunt doen in Excel formulieren voor het efficiënter invoeren van gegevens.

Voor de Excel besturingselementen labels, groepsvak en opdrachtknop klik hier

Voor de Excel besturingselementen selectie, keuzevak en keuzelijst klik hier

[caption id="attachment_5620" align="alignnone" width="670"]Excel besturingselementen keuzelijst met invoervak, schuifbalk en kringveld. Excel besturingselementen keuzelijst met invoervak, schuifbalk en kringveld.[/caption]

Keuzelijst met invoerveld

In een keuzelijst met invoer vak worden een tekst vak en een keuzelijst gecombineerd om een vervolgkeuzelijst te maken. Een keuzelijst met invoer vak is compacter dan een keuzelijst, maar in een keuzelijst met invoer vak moet de gebruiker eerst op de vervolgkeuzepijl klikken om de lijst met items weer te geven. Gebruik een keuzelijst met invoer vak om de gebruiker de mogelijkheid te geven een vermelding te typen of slechts één item uit een lijst te kiezen. In het besturingselement wordt de huidige waarde in het tekst vak weergegeven, ongeacht de manier waarop deze waarde is ingevoerd.

Schuifbalk

U kunt door een reeks waarden schuiven door op de schuifpijlen te klikken of het schuifblokje te verslepen. Daarnaast kunt u door een pagina (een vooraf gedefinieerd interval) schuiven door op het gebied tussen het schuifblokje en een van de schuifpijlen te klikken. Een gebruiker kan meestal ook een waarde in een bijbehorende cel of tekstvak typen.

Kringveld

Hiermee verhoogt of verlaagt u een waarde, zoals een getal, een tijd of een datum. Als u de waarde wilt verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; als u de waarde wilt verlagen, klik op de pijl-omlaag. Meestal kan de gebruiker ook rechtstreeks een tekstwaarde typen in een bijbehorende cel of een bijbehorend tekstvak.

Vragen of hulp bij het toepassen van deze besturingselementen?

Een training of workshop volgen voor Excel besturingselementen?
Reactie plaatsen