Lijst van alle Excel formules

Lijst van alle Excel formules

Als u problemen heeft met het vinden of juist laten werken van een Excel formule zijn mijn expertpagina's een uitkomst.

Bespaar tijd en ga direct naar mijn expertpagina's voor Excel formules

 

[phxoptin id=1510845521]
  

 

 

 

 

 

 

AANG.DUUR
Geeft de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, uitgaande van EUR 100 nominale waarde

AANTAL
Telt het aantal getallen in de argumentenlijst

AANTAL.ALS
Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium.
Voorbeeld: de functie =AANTAL.ALS(A2:A5;"peren") geeft het aantal cellen met peren in de cellen A2 tot en met A5.

AANTAL.LEGE.CELLEN
Telt het aantal lege cellen in een bereik

AANTALARG
Telt het aantal niet-lege cellen en de waarden in de argumentenlijst. Gebruik AANTALARG om het aantal cellen met gegevens vast te stellen in een bereik of een matrix.

Met de functie AANTALARG worden cellen geteld die elk type informatie bevatten, inclusief foutwaarden en lege tekenreeksen (""). Ook als het bereik een formule bevat die als resultaat een lege tekenreeks geeft, wordt die waarde met de functie AANTALARG geteld. Met de functie AANTALARG worden geen lege cellen geteld.

Als u geen logische waarden, tekst of foutwaarden wilt tellen (als u dus alleen cellen wilt tellen die getallen bevatten), gebruikt dan de functie AANTAL.

Als u alleen cellen wilt tellen die aan bepaalde criteria voldoen, gebruikt u de functie AANTAL.ALS of de functie AANTALLEN.ALS.

AANTALLEN.ALS
Berekent een voorwaardelijk AANTAL aan de hand ven meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)

ABS
De functie =ABS(getal) geeft de absolute waarde van een getal. De absolute waarde van een getal is het getal zonder het bijbehorende positieve of negatieve teken.
Getal in de syntaxis is het reële getal waarvan u de absolute waarde wilt berekenen.

ADRES
Geeft een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad

AFRONDEN.BENEDEN
Syntaxis: AFRONDEN.BENEDEN(getal, significantie)
Rondt een getal naar beneden af op het dichtsbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule.
Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft AFRONDEN.BENEDEN de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
Als getal positief is en significantie negatief, geeft AFRONDEN.BENEDEN de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
Als getal positief is, wordt een waarde naar beneden afgerond en komt deze dichterbij nul te liggen. Als getal negatief is, wordt een waarde naar beneden afgerond en komt deze verder van nul te liggen. Als getal een exact veelvoud is van significantie, wordt de waarde niet afgerond.

AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG
Syntaxis: AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG(getal;[significantie]) Als u significantie weglaat, is de standaardwaarde 1.
Rondt een getal naar beneden af op het dichtsbijzijnde veelvoud van het tweede argument in de formule.
Geeft als resultaat een getal dat naar boven is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Het getal wordt naar boven afgerond ongeacht het teken van het getal. Als het getal of de significantie echter nul is, is nul het resultaat.
De absolute waarde van het veelvoud wordt gebruikt, zodat de functie AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG de wiskundige afronding naar boven retourneert, ongeacht het teken van het getal en de significantie.

AFRONDEN.BOVEN
Syntaxis: AFRONDEN.BOVEN(getal, significantie)
Rondt een getal naar boven af op het dichtsbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule.
Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft AFRONDEN.BOVEN de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
Ongeacht of getal positief of negatief is, impliceert naar boven afronden altijd dat de resulterende waarde verder van nul komt te liggen. Als getal een exact veelvoud is van significantie, wordt de waarde niet afgerond.
Als getal negatief is en significantie negatief is, wordt de waarde naar beneden afgerond, verder van nul af.
Als getal negatief is en significantie positief is, wordt de waarde naar boven afgerond, in de richting van nul.

AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG
Syntaxis: AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG(getal;[significantie]) Als u significantie weglaat, is de standaardwaarde 1.
Rondt een getal naar boven af op het dichtsbijzijnde veelvoud van het tweede argument in de formule.
Geeft als resultaat een getal dat naar beneden is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Het getal wordt naar beneden afgerond ongeacht het teken van het getal. Als het getal of de significantie echter nul is, is nul het resultaat.
De absolute waarde van het veelvoud wordt gebruikt, zodat de functie AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG de wiskundige afronding naar beneden retourneert, ongeacht het teken van het getal en de significantie.

AFRONDEN.N.VEELVOUD ATP
Geeft een getal afgerond op het gewenste veelvoud
Syntaxis: AFRONDEN.N.VEELVOUD(getal, veelvoud)
Als het restgetal dat overblijft nadat getal is gedeeld door veelvoud, groter is dan of gelijk is aan de helft van veelvoud, wordt met AFRONDEN.N.VEELVOUD naar boven afgerond. Naar boven afronden houdt in dat de resulterende waarde verder van nul komt te liggen.

AFRONDEN.NAAR.BENEDEN
Rondt een getal naar beneden af

Syntaxis: AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(getal, aantal_decimalen)
getal = een reëel getal dat u naar beneden wilt afronden.
aantal-decimalen = het aantal decimalen waarop u het getal wilt afronden.

AFRONDEN.NAAR.BENEDEN lijkt veel op AFRONDEN, met dit verschil dat AFRONDEN.NAAR.BENEDEN altijd naar beneden afrondt.
Als aantal-decimalen groter dan 0 (nul) is, wordt getal naar beneden afgerond op het opgegeven aantal decimalen.
Als aantal_decimalen gelijk aan 0 is, wordt getal naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
Als aantal-decimalen kleiner dan 0 is, wordt getal naar beneden afgerond op tientallen (-1), honderdtallen (-2), enz.

AFRONDEN.NAAR.BOVEN
Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af
Syntaxis: AFRONDEN.NAAR.BOVEN(getal, aantal_decimalen)
getal = een reëel getal dat u naar BOVEN wilt afronden.
aantal-decimalen = het aantal decimalen waarop u het getal wilt afronden.
AFRONDEN.NAAR.BOVEN lijkt veel op AFRONDEN, met dit verschil dat AFRONDEN.NAAR.BOVEN altijd naar BOVEN afrondt.
Als aantal-decimalen groter dan 0 (nul) is, wordt getal naar BOVEN afgerond op het opgegeven aantal decimalen.
Als aantal_decimalen gelijk aan 0 is, wordt getal naar BOVEN afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
Als aantal-decimalen kleiner dan 0 is, wordt getal naar BOVEN afgerond op tientallen (-1), honderdtallen (-2), enz.

AFRONDING
Syntaxis: =AFRONDING(A1, 2) Het resultaat van deze functie is 23,78.
Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen, aangeven door het tweede argument in de formule.
Als de cel A1 bijvoorbeeld 23,7825 bevat en u die waarde wilt afronden op twee decimalen, kunt u de volgende formule gebruiken:
AFRONDING(getal, aantal_decimalen)
Als aantal-decimalen gelijk aan 0 is, wordt het getal afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
Als aantal-decimalen kleiner dan 0 is, wordt het getal afgerond op de waarde links van het decimaalteken.
Als u altijd naar boven (verder van nul af) wilt afronden, gebruikt u de functie AFRONDEN.NAAR.BOVEN.
Als u altijd naar beneden (dichter naar nul toe) wilt afronden, gebruikt u de functie AFRONDEN.NAAR.BENEDEN.
Als u een getal wilt afronden op een bepaald veelvoud (bijvoorbeeld op de dichtstbijzijnde 0,5), gebruikt u de functie AFRONDEN.N.VEELVOUD.

AFW.ET.PRIJS
Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

AFW.ET.REND
Geeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

AFW.LT.PRIJS
Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

AFW.LT.REND
Geeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

ALS.FOUT
Geeft als resultaat een waarde die je opgeeft als een formule een fout retourneert. Anders geeft hij het resultaat van de formule (Nieuw in Excel 2007)

AMORDEGRC
Geeft de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen

AMORLINC
Geeft de afschrijving voor elke boekingsperiode

ASC
Maakt katakanatekens smaller (Japans)

ASELECT
Geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1

ASELECTTUSSEN ATP
Geeft een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen

Hulp nodig?

directcontact-mail

BEGINLETTERS
Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter

BEREIKEN
Geeft het aantal bereiken in een verwijzing

BESSEL.I ATP
Geeft de gewijzigde Bessel-functie In(x)

BESSEL.J ATP
Geeft de Bessel-functie Jn(x)

BESSEL.K ATP
Geeft de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)

BESSEL.Y ATP
Geeft de Bessel-functie Yn(x)

BET
Geeft de periodieke betaling voor een annuïteit

BETA.INV
Geeft de inverse van de cumulatieve verdelingsfunctie voor een gegeven bèta-verdeling

BETA.VERD
Geeft de cumulatieve bŠta-verdelingsfunctie

BETROUWBAARHEID
Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie

BIN.N.DEC ATP
Converteert een binair getal naar een decimaal getal

BIN.N.HEX ATP
Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal

BIN.N.OCT ATP
Converteert een binair getal naar een octaal getal

BINOMIALE.VERD
Geeft de binomiale verdeling

BOOGCOS
Geeft de arccosinus van een getal

BOOGCOSH
Geeft de arccosinus hyperbolicus van een getal

BOOGSIN
Geeft de arcsinus van een getal

BOOGSINH
Geeft de arcsinus hyperbolicus van een getal

BOOGTAN
Geeft de arctangens van een getal

BOOGTAN2
Geeft de arctangens van de x- en y-coördinaten

BOOGTANH
Geeft de arctangens hyperbolicus van een getal

Hulp nodig?

directcontact-mail

C.ABS ATP
Geeft de absolute waarde (modulus) van een complex getal

C.ARGUMENT ATP
Geeft het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen

C.COS ATP
Geeft de cosinus van een complex getal

C.EXP ATP
Geeft de exponent van een complex getal

C.IM.DEEL ATP
Geeft de imaginaire coëfficiënt van een complex getal

C.LN ATP
Geeft de natuurlijke logaritme van een complex getal

C.LOG10 ATP
Geeft de logaritme met grondtal 10 van een complex getal

C.LOG2 ATP
Geeft de logaritme met grondtal 2 van een complex getal

C.MACHT ATP
Geeft een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal

C.PRODUCT ATP
Geeft het product van maximaal 29 complexe getallen

C.QUOTIENT ATP
Geeft het quotiënt van twee complexe getallen

C.REEEL.DEEL ATP
Geeft de reële coëfficiënt van een complex getal

C.SIN ATP
Geeft de sinus van een complex getal

C.SOM ATP
Geeft de som van complexe getallen

C.TOEGEVOEGD ATP
Geeft het complexe toegevoegde getal van een complex getal

C.VERSCHIL ATP
Geeft het verschil tussen twee complexe getallen

C.WORTEL ATP
Geeft de vierkantswortel van een complex getal

CEL
Geeft informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel

CHI.KWADRAAT
Geeft de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHI.KWADRAAT.INV
Geeft de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHI.TOETS
Geeft de onafhankelijkheidstoets

CODE
Geeft de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks

COMBINATIES
Geeft het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten

COMPLEX ATP
Converteert reële- en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal

CONVERTEREN
Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid

CORRELATIE
Geeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen

COS
Geeft de cosinus van een getal

COSH
Geeft de cosinus hyperbolicus van een getal

COUP.AANTAL
Geeft het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum

COUP.DAGEN
Geeft het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt

COUP.DAGEN.BB
Geeft het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum

COUP.DAGEN.VV
Geeft het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum

COUP.DATUM.NB
Geeft de volgende coupondatum na de stortingsdatum

COUP.DATUM.VB
Geeft de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum

COVARIANTIE
Geeft de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties

CRIT.BINOM
Geeft de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium

CUM.HOOFDSOM
Geeft de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald

CUM.RENTE
Geeft de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd

Hulp nodig?

directcontact-mail

DAG
Geeft uit een datum de dag van de maand

DAGEN360
Berekent het aantal dagen tussen twee data op basis van een jaar met 360 dagen

DATUM
Stelt datum samen uit: jaar, maand, dag

DATUMVERSCHIL
Periode tussen twee datums, in dagen, maanden of jaren

DATUMWAARDE
Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal

DB
Geeft de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'

DBAANTAL
Telt de cellen met getallen in een database

DBAANTALC
Telt de niet-lege cellen in een database

DBGEMIDDELDE
Berekent het gemiddelde van de geselecteerde databasegegevens

DBLEZEN
Haalt één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database op

DBMAX
Geeft de maximumwaarde van de geselecteerde databasegegevens

DBMIN
Geeft de minimumwaarde van de geselecteerde databasegegevens

DBPRODUCT
Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database

DBSOM
Telt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria

DBSTDEV
Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens

DBSTDEVP
Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens

DBVAR
Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens

DBVARP
Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens

DDB
Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'

DEC.N.BIN ATP
Converteert een decimaal getal naar een binair getal

DEC.N.HEX ATP
Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal

DEC.N.OCT ATP
Converteert een decimaal getal naar een octaal getal

DEEL
Geeft een aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft

DELTA ATP
Test of twee waarden gelijk zijn

DETERMINANTMAT
Geeft de determinant van een matrix

DEV.KWAD
Geeft de som van de deviaties in het kwadraat

DISCONTO
Geeft het discontopercentage voor een waardepapier

DOLLAR
Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie " (dollar)

DRAAITABEL.OPHALEN
Haalt gegevens op die zijn opgeslagen in een draaitabel

DUBBELE.FACULTEIT ATP
Geeft de dubbele faculteit van een getal

DUUR
Geeft de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen

Hulp nodig?

directcontact-mail

EFFECT.RENTE
Geeft het effectieve jaarlijkse rentepercentage

EN
0

EVEN
Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal

EXP
Verheft het getal e tot de macht van een bepaald getal (antilogaritme)

EXPON.VERD
Geeft de exponentiële verdeling

Hulp nodig?

directcontact-mail

F.INVERSE
Geeft de inverse van de F-verdeling

F.TOETS
Geeft een F-toets

F.VERDELING
Geeft de F-verdeling

FACULTEIT
Geeft de faculteit van een getal

FISHER
Geeft de Fisher-transformatie

FISHER.INV
Geeft de inverse van de Fisher-transformatie

FONETISCH
Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op

FOUT.COMPLEMENT ATP
Geeft de foutfunctie

FOUTFUNCTIE ATP
Geeft de complementaire foutfunctie

Hulp nodig?

directcontact-mail

GAMMA.INV
Geeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling

GAMMA.LN
Geeft de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)

GAMMA.VERD
Geeft de gamma-verdeling

GEHEEL
Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar beneden

GELIJK
Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn

GEM.DEVIATIE
Geeft het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde

GEMIDDELDE
Geeft het gemiddelde van de argumenten

GEMIDDELDE.ALS
Berekent een voorwaardelijk gemiddelde (vergelijkbaar met SOM.ALS en AANTAL.ALS) (nieuw in Excel 2007)

GEMIDDELDEA
Geeft het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

GEMIDDELDEN.ALS
Berekent een voorwaardelijke gemiddelde aan de hand van meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)

GETRIMD.GEM
Geeft het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling

GGD
Geeft de grootste gemene deler

GIR
Geeft de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt

GRADEN
Converteert radialen naar graden

GROEI
Geeft de waarden voor een exponentiële trend

GROOTSTE
Geeft de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling

GROTER.DAN ATP
Test of een getal groter is dan de drempelwaarde

GULDEN
Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie EURO

GULDEN.BR
Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, in een breuk

GULDEN.DE
Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, in een decimaal getal

Hulp nodig?

directcontact-mail

HARM.GEM
Geeft het harmonische gemiddelde

HERHALING
Herhaalt een tekst een aantal malen

HEX.N.BIN ATP
Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal

HEX.N.DEC ATP
Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal

HEX.N.OCT ATP
Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal

HOOFDLETTERS
Zet tekst om in hoofdletters

HORIZ.ZOEKEN
Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven kolom

HW
Geeft de huidige waarde van een investering

HYPERGEO.VERD
Geeft de hypergeometrische verdeling

HYPERLINK
Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend

Hulp nodig?

directcontact-mail

IBET
Geeft de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn

INDEX
Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix

INDIRECT
Geeft een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde

INFO
Geeft informatie over de huidige besturingsomgeving

INTEGER
Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar boven

INTERVAL
Geeft een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix

INVERSEMAT
Geeft de inverse van een matrix

IR
Geeft de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows

IR.SCHEMA
Geeft de interne rentabiliteit voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows

IS.EVEN
Geeft WAAR als het getal even is

IS.ONEVEN
Geeft WAAR als het getal oneven is

ISBET
Geeft de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering

ISFOUT
Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is

ISFOUT2
Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B

ISGEENTEKST
Geeft WAAR als de waarde geen tekst is

ISGETAL
Geeft WAAR als de waarde een getal is

ISLEEG
Geeft WAAR als de waarde leeg is

ISLOGISCH
Geeft WAAR als de waarde een logische waarde is

ISNB
Geeft WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is

ISTEKST
Geeft WAAR als de waarde tekst is

ISVERWIJZING
Geeft WAAR als de waarde een verwijzing is

JAAR
Geeft uit een datum het jaartal

JAAR.DEEL ATP
Geeft het deel van een jaar tussen twee datums, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1

Hulp nodig?

directcontact-mail

KANS
Geeft de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden

KGV
Geeft het kleinste gemene veelvoud

KIEZEN
Kiest een waarde uit een lijst met waarden

KLEINE.LETTERS
Zet tekst om in kleine letters

KLEINSTE
Geeft de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling

KOLOM
Geeft het kolomnummer van een verwijzing

KOLOMMEN
Geeft het aantal kolommen in een verwijzing

KURTOSIS
Geeft de kurtosis van een gegevensverzameling

KWADRATENSOM
Geeft de som van de kwadraten van de argumenten

KWARTIEL
Geeft het kwartiel van een gegevensverzameling

Hulp nodig?

directcontact-mail

LAATSTE.DAG ATP
Geeft het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden

LENGTE
Geeft het aantal tekens in een tekenreeks

LIJNSCH
Geeft de parameters van een lineaire trend

LIN.AFSCHR
Geeft de lineaire afschrijving van activa per opgegeven termijn

LINKS
Geeft het opgegeven aantal tekens van een reeks, vanaf links

LN
Geeft de natuurlijke logaritme van een getal

LOG
Geeft de logaritme van een getal, met het opgegeven grondtal

LOG.NORM.INV
Geeft de inverse van de logaritmische normale verdeling

LOG.NORM.VERD
Geeft de cumulatieve logaritmische normale verdeling

LOG10
Geeft de logaritme met grondtal 10 van een getal

LOGSCH
Geeft de parameters van een exponentiële trend

Hulp nodig?

directcontact-mail

MAAND
Geeft uit een datum de maand (als getal)

MACHT
Verheft een getal tot een macht

MAX
Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten

MAXA
Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

MEDIAAN
Geeft de mediaan van de opgegeven getallen

MEETK.GEM
Geeft het meetkundige gemiddelde

MIN
Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten

MINA
Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

MINUUT
Geeft uit een tijdstip de minuten

MODUS
Geeft de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling

MULTINOMIAAL
Geeft de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen

Hulp nodig?

directcontact-mail

N
Geeft een waarde die is geconverteerd naar een getal

NB
Geeft de foutwaarde #N/B, betekent 'niet beschikbaar'

NEG.BINOM.VERD
Geeft de negatieve binomiaalverdeling

NETTO.WERKDAGEN ATP
Geeft het aantal hele werkdagen tussen twee datums

NHW
Geeft de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows

NHW2
Geeft de huidige nettowaarde voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows

NOMINALE.RENTE
Geeft het nominale jaarlijkse rentepercentage

NORM.INV
Geeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling

NORM.VERD
Geeft de cumulatieve normale verdeling

NORMALISEREN
Geeft een genormaliseerde waarde

NPER
Geeft het aantal termijnen van een investering

NU
Geeft de huidige datum en tijd

Hulp nodig?

directcontact-mail

OCT.N.BIN ATP
Converteert een octaal getal naar een binair getal

OCT.N.DEC ATP
Converteert een octaal getal naar een decimaal getal

OCT.N.HEX ATP
Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal

ONEVEN
Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal

OPBRENGST
Geeft het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier

PBET
Geeft de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn

PEARSON
Geeft de correlatiecoëfficiënt van Pearson

PERCENT.RANG
Geeft de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling

PERCENTIEL
Geeft het k-de percentiel van waarden in een bereik

PERMUTATIES
Geeft het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten

PI
Geeft de waarde van pi

POISSON
Geeft de Poisson-verdeling

POS.NEG
Geeft het teken van een getal

PRIJS.DISCONTO
Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier

PRIJS.NOM
Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

PRIJS.VERVALDAG
Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op een datum

PRODUCT
Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar

PRODUCTMAT
Geeft het product van twee matrices

puntkomma
scheidingsteken tussen functieparameters

Hulp nodig?

directcontact-mail

QUOTIENT
Geeft de uitkomst van een deling als geheel getal

R.KWADRAAT
Geeft het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt

RADIALEN
Converteert graden naar radialen

RANG
Geeft het rangnummer van een getal in een lijst getallen

RECHTS
Geeft de meest rechtse tekens in een tekenreeks

REND.DISCONTO
Geeft het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier

REND.VERVAL
Geeft het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldag

RENDEMENT
Geeft het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

RENTE
Geeft het periodieke rentepercentage voor een annuïteit

RENTEPERCENTAGE
Geeft het rentepercentage voor een volgestort waardepapier

REST
Deelt een getal en laat het restant zien

RICHTING
Geeft de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn

RIJ
Geeft het rijnummer van een verwijzing

RIJEN
Geeft het aantal rijen in een verwijzing

ROMEINS
Converteert Arabische cijfers naar Romeinse cijfers in de vorm van tekst

Hulp nodig?

directcontact-mail

SAMENG.RENTE
Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

SAMENG.RENTE.V
Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd

SCHATK.OBL
Geeft het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties

SCHATK.PRIJS
Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor schatkistpapier

SCHATK.REND
Geeft het rendement voor schatkistpapier

SCHEEFHEID
Geeft de mate van asymmetrie van een verdeling

SECONDE
Converteert een serieel getal naar seconden

SIN
Geeft de sinus van de opgegeven hoek

SINH
Geeft de sinus hyperbolicus van een getal

SNIJPUNT
Geeft het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as

SOM
Telt de argumenten op

SOM.ALS
Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium

SOM.MACHTREEKS ATP
Geeft de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule

SOM.X2MINY2
Geeft de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices

SOM.X2PLUSY2
Geeft de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices

SOM.XMINY2
Geeft de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices

SOMMEN.ALS
Berekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)

SOMPRODUCT
Geeft de som van de producten van de corresponderende matrixelementen

SPATIES.WISSEN
Verwijdert de spaties links en rechts van de tekst

STAND.FOUT.YX
Geeft de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie

STAND.NORM.INV
Geeft de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling

STAND.NORM.VERD
Geeft de cumulatieve standaardnormale verdeling

STDEV
Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEVA
Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst

STDEVP
Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

STDEVPA
Berekent de standaarddeviatie

SUBSTITUEREN
Vervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst

SUBTOTAAL
Geeft een subtotaal voor een bereik

SYD
Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn volgens de 'Sum-of-Years-Digits'-methode

Hulp nodig?

directcontact-mail

T
Converteert de argumenten naar tekst

T.INV
Geeft de inverse van de Student T-verdeling

T.TOETS
Geeft de kans met behulp van de Student T-toets

T.VERD
Geeft de Student T-verdeling

TAN
Geeft de tangens van een getal

TANH
Geeft de tangens hyperbolicus van een getal

TEKEN
Zet getalswaarde om in een letterteken

TEKST
Geeft een getal weer als tekenreeks

TEKST.SAMENVOEGEN
Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment

TIJD
Stelt tijd samen uit uur, minuut, seconde

TIJDWAARDE
Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal

TOEK.WAARDE2
Geeft de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentes

TRANSPONEREN (matrix)
Geeft de getransponeerde van een matrix

TREND
Geeft de waarden voor een lineaire trend

TW
Geeft de toekomstige waarde van een investering

TYPE
Geeft met een getal het gegevenstype van een waarde

TYPE.FOUT
Geeft een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel

Hulp nodig?

directcontact-mail

UUR
Geeft uit een tijdstip het uur van de dag

VANDAAG
Geeft de huidige datum

VAR
Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

VARA
Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen

VARP
Berekent de variantie op basis van de volledige populatie

VARPA
Berekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

VAST
Maakt een getal op als tekst met een opgegeven aantal decimalen

VDB
Geeft de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'

VERGELIJKEN
Zoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing

VERSCHUIVING
Geeft een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van

VERT.ZOEKEN
Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolom

VERVANGEN
Vervangt tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks

VIND.ALLES
Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)

VIND.SPEC
Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)

VOORSPELLEN
Geeft een waarde op basis van een lineaire trend

WAARDE
Converteert tekst naar een getal

WEEKDAG
Geeft uit een datum de dag van de week (als getal)

WEEKNUMMER
Converteert een serieel getal naar een weeknummer

WEIBULL
Geeft de Weibull-verdeling

WERKDAG ATP
Geeft het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagen

WISSEN.CONTROL
Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst

WORTEL
Geeft de positieve vierkantswortel van een getal

WORTEL.PI ATP
Geeft de vierkantswortel van (getal * pi)

Z.TOETS
Geeft de eenzijdige kanswaarde voor een Z-toets

ZELFDE.DAG ATP
Geeft het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt

ZOEKEN
Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix

(De inhoud van deze lijst is overgenomen uit Wikipedia "Lijst van Excel functies" en is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. De opmaak is door ons aangepast opdat u gemakkelijker de functie kunt vinden die u zoekt. Sommige beschrijvingen zijn door ons veranderd c.q. duidelijker gemaakt.)Hulp nodig?

directcontact-mail
Wil Guelen
Door

Wil Guelen

op 15 Nov 2015

Mischien een goed idee om ook de engelse formules (Tussen haakjes) erbij te zetten,Als je niet zo goed engels kunt (Zoals ikzelf) en verplicht bent om met een Engelstalige versie te werken zou dat een GROTE Hulp zijn, Bvd, Wil.

Verschil Berekenen In Draaitabel | Hypotheek meneer
Door

Verschil Berekenen In Draaitabel | Hypotheek meneer

op 30 Aug 2015

Lijst van alle Excel formules is te vinden op https://excel-leren.nl/excel-kenniscentrum/excel-tips/lijst-van-alle-excel-formules/Excel biedt een zeer groot aantal functies en formules om berekeningen en andere bewerkingen te maken.De inhoud van deze lijst op https://excel-leren.nl/excel-kenniscentrum/excel-tips/lijst-van-alle-excel-formules/ is overgenomen uit Wikipedia “Lijst van Excel functies” en is beschikbaar onder de licentie Creative Commons. De opmaak is door Excel-leren aangepast opdat u gemakkelijker de functie kunt vinden die u zoekt. Sommige beschrijvingen zijn door Excel-leren veranderd c.q. duidelijker gemaakt.

Reactie plaatsen