Excel rekenformules aanmaken

Excel rekenformules aanmaken

Er zijn minimaal 4 tekens nodig om rekenformules in Excel in te voeren:
het "="-teken, twee variabelen en een teken dat de operatie aangeeft (+, -, *, / of ^).
N.b Het ^-teken geeft machtsverheffen aan.

Eenvoudige rekenformules zoals de som van A1 en B1 (=A1+B1)

1. Selecteer de gewenste cel waar je de rekenformule wilt plaatsen
2. Typ het "=" in
3. Klik op de cel met de eerste variabele
4. Typ het bewerkingskarakter (+, - , * of /)
5. Klik op de cel met de tweede variabele
6. Klik op de "Enter" toets
Reactie plaatsen