Download dit E-book!
GRATIS 25 excel tips

Gratis 25 Excel tips

Download gratis "25 Excel tips om tijd te besparen en fouten te voorkomen"

Page content

Excel Functies

Excel functies

Wij onderscheiden twee Excel leerwegen “Excel functies” en “Excel toepassingen”. Hieronder geven we een overzicht van Excel functies. U kunt dit overzicht gebruiken om uw eigen leerweg te plannen.

Kies de functies die passen bij uw Excel toepassingen, zodat u de functionaliteit ervan kunt uitbreiden. Begin met één of twee nieuwe functies of kies functies die u verder wilt leren toepassen. Uiteraard adviseren wij u graag voor een optimaal resultaat.

Voor het overzicht van alle Excel formules: zie …. [meer]

 • Aangepaste weergaven
 • Afdrukken
 • Afdrukken: In- en uitzoomen
 • Afdrukvoorbeeld
 • Afdrukvoorbeeld: achtergrond
 • Afdrukvoorbeeld: afdrukschaal
 • Afdrukvoorbeeld: afdrukstand
 • Afdrukvoorbeeld: centreren
 • Afdrukvoorbeeld: kop en voetteksten
 • Afdrukvoorbeeld: marges instellen
 • Afdrukvoorbeeld: titels boven en links op elke pagina
 • Afdrukvoorbeeld: rij herhalen op elke pagina
 • Afronden van getallen naar boven, beneden, op veelvoud van …
 • Berekeningen met de knop [Σ]; som, aantal, gemiddelde, …
 • Berekeningen met de Functiebalk: FORMULES
 • Beschermen van cellen
 • Bestand in de weergave Backstage
 • Beveiligen van cellen
 • Beveiligen van werkbladen
 • Cellen samenvoegen en splitsen
 • Celstijlen
 • Compatibiliteitsmodus
 • De functie AANTAL
 • De functie AANTAL.ALS
 • De functie AANTAL.LEGE.CELLEN
 • De functie AANTALARG
 • De functie AANTALLEN
 • De functie AANTALLEN.ALS
 • De functie ALS
 • De functie SOM
 • De functie SOM.ALS
 • De functie SOMMEN
 • De functie SOMMEN.ALS
 • De functie SOMPRODUCT
 • De functies SOM, GEMIDDELDE, MIN en MAX, AANTAL
 • De knop [Σ] en weergave op de statusbalk
 • Directe formules
 • Draaitabel opmaak aanpassen
 • Draaitabellen
 • Draaitabellen aanmaken
 • Draaitabellen gegevens wijzigen
 • Drill-down
 • Duplicaten verwijderen
 • Een werkmap controleren op compatibiliteit
 • Externe gegevens ophalen van tekst
 • Externe gegevens ophalen van web
 • Formules met datums en tijd
 • FORMULES met de Functiebalk
 • Functies automatisch aanvullen
 • Functies nesten en functies combineren
 • Geavanceerd filteren
 • Gebieden samenvoegen
 • Gegevens toevoegen aan een draaitabel
 • Gegevens toevoegen aan grafiek
 • Gegevens verwijderen uit grafiek
 • Gegevensbalken met voorwaardelijke opmaak
 • Gegevensbron bijwerken
 • Gegevensvalidatie
 • Gegevensverbindingen weergeven
 • Getal notatie met [Waardeveldinstellingen]
 • Grafiek printen
 • Grafiek sjabloon
 • Grafieken maken
 • Grafieken: 2d-cirkelgrafiek
 • Grafieken: 2d-kolomgrafiek
 • Grafieken: 2d-lijngrafiek
 • Grafieken: 2d-staafgrafiek
 • Grafieken: 2d-vlakgrafiek
 • Grafieken: 3d-cirkelgrafiek
 • Grafieken: 3d-kolomgrafiek
 • Grafieken: 3d-lijngrafiek
 • Grafieken: 3d-staafgrafiek
 • Grafieken: 3d-vlakgrafiek
 • Grafiektitel en astitels toevoegen
 • Groepvak [Getal]
 • Het lint [Beeld]
 • Het lint [Gegevens]
 • Het lint [Start]
 • Invoegtoepassingen
 • Kolom sorteren
 • Kolomgrafiek
 • Kopiëren met de kwast
 • kopiëren met de vulgreep
 • Koppen weergeven
 • Legenda en gegevenslabels bewerken en verplaatsen
 • Markeringsregels
 • Omzetten van een draaitabel naar complete set werkbladen
 • Opmaak van tabellen
 • Opmaak: celranden
 • Opmaak: kleur
 • Opmaak: lettergrootte
 • Opmaak: lettertype
 • Opmaak: tekstterugloop
 • Opmaak: vet/cursief/onderstrepen
 • Opmaken van grafiektitels
 • Opslaan in 2010 indeling.
 • Pagina-eindevoorbeeld
 • Patroon doorvoeren
 • Pictogrammen met voorwaardelijke opmaak
 • Rapportfilter met draaitabellen
 • Rasterlijnen toevoegen en verwijderen
 • Rasterlijnen toevoegen en verwijderen
 • Samengestelde grafiek
 • Scatterplot
 • Schaal van assen aanpassen
 • Sneltoetsen
 • Spreidingsgrafiek
 • Subtotalen en groeperen
 • Tabel sorteren en filteren
 • Tekst naar kolommen
 • Titel over meer kolommen
 • Titels blokkeren
 • Trendlijnen
 • Twee verschillende assen
 • Vensters splitsen en blokkeren
 • Verbindingen weergeven
 • Voorwaardelijke opmaak
 • Voorwaardelijke opmaakregels beheren
 • Waarden (negatieve) selecteren en een andere kleur geven
 • Werkbladen
 • Wijzigen van gegevens met de knop [Vernieuwen]

  Comment Section

  0 reacties op “Excel Functies

  Plaats een reactie


  *