Belangrijke Excel Functies

Excel Functies

Excel functies


Wij onderscheiden twee Excel leerwegen “Excel functies” en “Excel toepassingen”. Hieronder geven we een overzicht van Excel functies. U kunt dit overzicht gebruiken om uw eigen leerweg te plannen.Kies de functies die passen bij uw Excel toepassingen, zodat u de functionaliteit ervan kunt uitbreiden. Begin met één of twee nieuwe functies of kies functies die u verder wilt leren toepassen. Uiteraard adviseren wij u graag voor een optimaal resultaat.Voor het overzicht van alle Excel formules: zie .... [meer]


 • Aangepaste weergaven
 • Afdrukken
 • Afdrukken: In- en uitzoomen
 • Afdrukvoorbeeld
 • Afdrukvoorbeeld: achtergrond
 • Afdrukvoorbeeld: afdrukschaal
 • Afdrukvoorbeeld: afdrukstand
 • Afdrukvoorbeeld: centreren
 • Afdrukvoorbeeld: kop en voetteksten
 • Afdrukvoorbeeld: marges instellen
 • Afdrukvoorbeeld: titels boven en links op elke pagina
 • Afdrukvoorbeeld: rij herhalen op elke pagina
 • Afronden van getallen naar boven, beneden, op veelvoud van ...
 • Berekeningen met de knop [Σ]; som, aantal, gemiddelde, ...
 • Berekeningen met de Functiebalk: FORMULES
 • Beschermen van cellen
 • Bestand in de weergave Backstage
 • Beveiligen van cellen
 • Beveiligen van werkbladen
 • Cellen samenvoegen en splitsen
 • Celstijlen
 • Compatibiliteitsmodus
 • De functie AANTAL
 • De functie AANTAL.ALS
 • De functie AANTAL.LEGE.CELLEN
 • De functie AANTALARG
 • De functie AANTALLEN
 • De functie AANTALLEN.ALS
 • De functie ALS
 • De functie SOM
 • De functie SOM.ALS
 • De functie SOMMEN
 • De functie SOMMEN.ALS
 • De functie SOMPRODUCT
 • De functies SOM, GEMIDDELDE, MIN en MAX, AANTAL
 • De knop [Σ] en weergave op de statusbalk
 • Directe formules
 • Draaitabel opmaak aanpassen
 • Draaitabellen
 • Draaitabellen aanmaken
 • Draaitabellen gegevens wijzigen
 • Drill-down
 • Duplicaten verwijderen
 • Een werkmap controleren op compatibiliteit
 • Externe gegevens ophalen van tekst
 • Externe gegevens ophalen van web
 • Formules met datums en tijd
 • FORMULES met de Functiebalk
 • Functies automatisch aanvullen
 • Functies nesten en functies combineren
 • Geavanceerd filteren
 • Gebieden samenvoegen
 • Gegevens toevoegen aan een draaitabel
 • Gegevens toevoegen aan grafiek
 • Gegevens verwijderen uit grafiek
 • Gegevensbalken met voorwaardelijke opmaak
 • Gegevensbron bijwerken
 • Gegevensvalidatie
 • Gegevensverbindingen weergeven
 • Getal notatie met [Waardeveldinstellingen]
 • Grafiek printen
 • Grafiek sjabloon
 • Grafieken maken
 • Grafieken: 2d-cirkelgrafiek
 • Grafieken: 2d-kolomgrafiek
 • Grafieken: 2d-lijngrafiek
 • Grafieken: 2d-staafgrafiek
 • Grafieken: 2d-vlakgrafiek
 • Grafieken: 3d-cirkelgrafiek
 • Grafieken: 3d-kolomgrafiek
 • Grafieken: 3d-lijngrafiek
 • Grafieken: 3d-staafgrafiek
 • Grafieken: 3d-vlakgrafiek
 • Grafiektitel en astitels toevoegen
 • Groepvak [Getal]
 • Het lint [Beeld]
 • Het lint [Gegevens]
 • Het lint [Start]
 • Invoegtoepassingen
 • Kolom sorteren
 • Kolomgrafiek
 • Kopiëren met de kwast
 • kopiëren met de vulgreep
 • Koppen weergeven
 • Legenda en gegevenslabels bewerken en verplaatsen
 • Markeringsregels
 • Omzetten van een draaitabel naar complete set werkbladen
 • Opmaak van tabellen
 • Opmaak: celranden
 • Opmaak: kleur
 • Opmaak: lettergrootte
 • Opmaak: lettertype
 • Opmaak: tekstterugloop
 • Opmaak: vet/cursief/onderstrepen
 • Opmaken van grafiektitels
 • Opslaan in 2010 indeling.
 • Pagina-eindevoorbeeld
 • Patroon doorvoeren
 • Pictogrammen met voorwaardelijke opmaak
 • Rapportfilter met draaitabellen
 • Rasterlijnen toevoegen en verwijderen
 • Rasterlijnen toevoegen en verwijderen
 • Samengestelde grafiek
 • Scatterplot
 • Schaal van assen aanpassen
 • Sneltoetsen
 • Spreidingsgrafiek
 • Subtotalen en groeperen
 • Tabel sorteren en filteren
 • Tekst naar kolommen
 • Titel over meer kolommen
 • Titels blokkeren
 • Trendlijnen
 • Twee verschillende assen
 • Vensters splitsen en blokkeren
 • Verbindingen weergeven
 • Voorwaardelijke opmaak
 • Voorwaardelijke opmaakregels beheren
 • Waarden (negatieve) selecteren en een andere kleur geven
 • Werkbladen
 • Wijzigen van gegevens met de knop [Vernieuwen]
Reactie plaatsen