Tekst verdelen over kolommen in Excel
Tekst verdelen over kolommen in Excel

Tekst verdelen over kolommen in Excel

U heeft velden waarin gegevens achter elkaar staan, bijvoorbeeld gescheiden door komma’s:

Excel-leren,Groustins,35,9251,PC,Burgum,Friesland,06-53763137
Voor Excel 2003

  • Selecteer de cel waarin die tekst staat.
  • Maak voldoende lege kolommen rechts naast de geselecteerde cel (In dit voorbeeld dus 8). Als dit niet het geval is, worden de gegevens rechts van de geselecteerde kolom overschreven.
  • Klik op Tekst naar kolommen in het menu Data.
  • Volg de instructies in de wizard Tekst naar kolommen om aan te geven hoe de tekst in kolommen moet worden opgesplitst.

Voor Excel 2007/2010

  • Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Gegevenshulpmiddelen, op Tekst naar kolommen.
  • Selecteer de cel waarin die tekst staat.
  • Volg de instructies in de wizard Tekst naar kolommen om aan te geven hoe de tekst in kolommen moet worden opgesplitst.
Reactie plaatsen