Functies nesten

Het is in Excel mogelijk om formules op meerdere niveaus in elkaar te nesten.
U mag maximaal 64 niveaus met functies in een functie invoeren (nesten). De formule =ALS(WORTEL(PI())<2,’Minder dan twee’,’Meer dan twee’) bevat drie functies: de functie PI is genest in de functie WORTEL, die weer is genest in de functie ALS.

Bij nesting moet u de haakjes goed in de gaten houden, zodat u elk niveau afsluit met een eigen sluithaakje.

Reactie plaatsen