Filteren
Filteren

Door gegevens in een werkblad te filteren, kunt u snel waarden vinden. U kunt filteren op een of meer kolommen met gegevens. Als u filtert kunt u niet alleen bepalen wat u wilt zien, maar ook wat u wilt uitsluiten. U kunt filteren op basis van keuzes die u maakt in een lijst of specifieke filters maken voor de exacte gegevens die u wilt zien.

U kunt naar tekst en getallen zoeken als u filtert met het vak Zoeken in de filterinterface.

Wanneer u gegevens filtert, worden volledige rijen verborgen als waarden in een of meer kolommen niet voldoen aan de filtercriteria.

Geavanceerd filteren of sorteren
U kunt filteren op numerieke waarden of op tekst, of filteren op de kleur van cellen waarin kleuropmaak is toegepast op de achtergrond of de tekst. In filteren op tekst kunt u ook joker (*) tekens gebruiken. U kunt tevens op meerdere niveaus filteren of sorteren.

Reactie plaatsen