Excel leer je door te doen!
Excel leer je door te doen!

Leren door te doen

Onze lesmethode is erop gericht u sneller gestructureerd gebruik te laten maken van Excel.

Eenvoudige toepassingen die veel tijd kunnen besparen zijn al mogelijk zonder lange opleiding.

Groot voordeel van Excel is ontwikkelingen geleidelijk te laten doen door medewerkers in hun dagelijkse werkpraktijk. Begin eenvoudig en bouw dat uit. Bij problemen is onze hulp snel te krijgen. Vaak is een korte ondersteuning voldoende. Onze praktische werkwijze motiveert iedereen.

Geïnteresseerd hoe we deze werkwijze ook bij u kunnen invoeren?

Reactie plaatsen