het gebruik van diverse grafieken

Les: het gebruik van diverse grafieken

In deze les hieronder geef ik uitleg over het gebruik van diverse grafieken in Excel. Ook leer ik je in welke grafiekvorm je je gegevens het beste kunt afbeelden. In mijn lessen en workshops op locatie kun je de hier gegeven voorbeelden oefenen.

In Excel vindt je de mogelijkheden die ik bespreek in de groep [Grafieken] van het lint [Invoegen]. Daar kun je direct kiezen tussen Kolom-, Lijn-, Cirkel-, Staaf-, Vlak- en Spreidingsgrafiek. In de groep [Sparklines] zie je nog drie verdere grafiektypen.

Kolomgrafiek

Een kolomgrafiek is vooral geschikt voor het weergeven van gegevens van verschillende items, waarvan je het verloop in de tijd wilt vergelijken. In een kolomgrafiek geef je de categorieën meestal op de horizontale as weer. De waarden geef je dan op de verticale as.

3D Kolom- en Cilindergrafiek

In een kolomgrafiek zet je twee variabele tegen elkaar uit, bijv. kosten per afdeling of leerlingen per leeftijdsklasse. Bij één reeks is het overzicht eenvoudig, maar bij meer reeksen niet meer. Bij de grafiek van scores per vak van alle leerlingen zie je direct of een leerling grote verschillen in zijn scores heeft. Je ziet echter niet of de scores voor een vak ook sterk uit elkaar lopen. Je moet daarvoor bij elke leerling bijv. de blauwe kolommen vergelijken. Je hebt dus eigenlijk vaak behoefte om de grafiek om te draaien; de variabelen te verwisselen. Dat kan in Excel eenvoudig. Excel heeft echter ook de mogelijkheid om de twee variabelen min of meer gelijkwaardig af te beelden in een zgn. 3D grafiek.

Gestapelde kolomgrafiek

Als je in een grafiek bijv. kosten per afdeling wilt uitzetten, waarbij je ook de verdeling van de kostensoorten wilt zien, kun je daarvoor een gestapelde kolomgrafiek gebruiken.

100% gestapelde kolomgrafiek

In een 100% gestapelde kolomgrafiek kun je voor alle x-as variabelen de waarden verdeling zien in procenten van het totaal. In het voorbeeld van de kostensoorten per afdeling toon ik je dat deze grafieksoort bijvoorbeeld direct de reiskosten relatief weergeeft en het hoogste zijn bij “Verkoop”.

Cirkeldiagram

Een cirkelgrafiek is ook een geschikte manier om de onderlinge verdeling van bijvoorbeeld de kosten per afdeling weer te geven. Eigenlijk krijg je met een cirkelgrafiek een andere afbeelding van dezelfde verdeling, zoals die in de 100% gestapelde kolomgrafiek staat voor één afdeling. Om verschillende afdelingen met elkaar te vergelijken heb je dan voor elke afdeling een cirkelgrafiek nodig. Het wordt daarmee misschien wel een visueel spannender plaatje, maar het gaat wel achteruit qua informatievoorziening.

Twee verschillende assen

Om twee cijferreeksen met sterk verschillende waarden of met verschillende eenheden te combineren maak je een samengestelde grafiek. Ik leer je als voorbeeld de koopprijzen van nieuwbouw-woningen en de verkooprijzen van bestaande woningen met de rentepercentages van 1990 t/m 2012.

Schaal van assen aanpassen

Excel kiest automatisch een schaalindeling die een redelijk optimaal plaatje geeft. De minimum- en maximumwaarden voor de assen worden zo ingesteld, dat de verschillen tussen de gegevens veel ruimte in de afbeelding krijgen.

Trendlijnen

De analyse mogelijkheden van Excel zijn Trendlijn, Lijnen, Omhoog/omlaag-balken en foutbalken.

Negatieve waarden selecteren en een andere kleur geven

Leer hoe je de negatieve gegevens in een reeks een eigen kleur kunt geven.

Ring grafiek

Als je individuele waarden van een verzameling met de som ervan wilt vergelijken, dan kun je het beste een taartdiagram gebruiken (als je met één reeks gegevens werkt). Als je met meer dan één reeks gegevens werkt is, kun je een ringgrafiek of een vlakgrafiek gebruiken.

Radardiagram
Een radardiagram bestaat uit assen die starten vanuit het centrum van een cirkel en naar buiten toe gaan. Elke as kan bijvoorbeeld een waarde weergeven van één component van een bepaald olieproduct, of de omzet per filiaal van een onderneming.

Scatterplot

Wordt in gewoon Nederlands ook wel een strooidiagram of spreidingsdiagram genoemd. Een dergelijk diagram is bij uitstek geschikt om een indruk te krijgen van de samenhang tussen twee variabelen. Als je geïnteresseerd bent in de mate waarin twee variabelen met elkaar samenhangen, gebruik je de correlatiecoëfficiënt om dat uit te rekenen. De correlatiecoëfficiënt beweegt zich gewoonlijk tussen -1 en +1 voor een maximale [negatieve, dan wel positieve] correlatie en is 0 als er geen sprake is van enig verband tussen de twee betrokken variabelen.

Sparklines en gegevensbalken in Excel 2010

Een Sparkline is een kleine grafiek in een cel van een werkblad met een visuele weergave van de gegevens. Je kunt sparklines gebruiken om trends in een reeks waarden aan te geven, zoals seizoensmatige stijgingen of dalingen of economische cycli, of om maximum- en minimumwaarden te markeren.

Sparklines zijn in Excel 2010 beschikbaar gekomen. Sparklines en gegevensbalken zijn kleine, eenvoudige grafieken die veel informatie geven op een klein oppervlak. Sparklines en gegevensbalken worden vaak in tabellen en matrices gebruikt. Deze grafiektypen ontlenen hun invloed uit het feit dat ze snel met elkaar kunnen worden vergeleken, wanneer ze in een groep bij elkaar worden geplaatst. De rijen die abnormale waarden bevatten kunnen zo eenvoudig worden herkend. Hoewel een sparkline klein is, weerspiegelt deze vaak meerdere gegevenspunten over een bepaalde tijd. Een gegevensbalk kan ook meerdere gegevenspunten bevatten, maar illustreert er meestal slechts één. Elke sparkline geeft meestal één reeks aan. Je kunt geen sparklines aan een detailgroep in een tabel toevoegen. Aangezien sparklines statistische gegevens weergeven, moeten ze in een cel worden geplaatst, die deel uitmaakt van een groep. Sparklines en gegevensbalken hebben dezelfde basisgrafiekelementen (categorieën, reeksen en waarden), maar ze hebben geen legenda, aslijnen, labels en maatstreepjes.

Wilt u hulp bij uw keuze van de juiste cursus voor uw situatie over Excel grafieken? U kunt kiezen uit basis en gevorderden trainingen en workshops, waarbij u uw eigen toepassingen van grafieken kunt realiseren. Kijk hier.

Reactie plaatsen