Les basis grafieken maken in Excel

Basis grafieken maken in Excel

Lees hier over basis grafieken maken in Excel en volg de verwijzing naar

Met Excel kun je grafieken maken met gegevens uit je werkblad. Dat is handig als je je gegevens visueel presenteert voor vergaderingen en in rapporten. Een werkblad met gegevens is nl. niet altijd overzichtelijk genoeg om snel conclusies te trekken, zoals waar en hoeveel maxima en minima de gegevens hebben, hoe het gemiddelde verloop is en of reeksen overeenkomsten hebben.

Grafieken spreken iedereen duidelijk aan en zijn onmisbaar voor presentaties. In mijn lessen leer je hoe je lijnen-, balken- of taartdiagrammen e.a. ontwerpt, indeelt en opmaakt. Ook geef ik aan welke argumenten een rol spelen bij de keuze, zodat je de optimale soort grafiek laat passen bij de gegevens en wat je wilt aantonen.

Met samengestelde grafieken kun je in één oogopslag het verloop van verschillende gegevensreeksen laten zien, bijvoorbeeld het energieverbruik t.o.v. de energiekosten. Verbanden tussen reeksen zijn met grafieken snel zichtbaar. Ook is aan het verloop van reeksen (“trend”) snel in te zien hoe de gemiddelde waarden zich hebben ontwikkeld en hoe die in de toekomst verlopen. Vaak zullen reeksen een functie in de tijd voorstellen, maar ook zijn andere verbanden zichtbaar te maken, zoals spreiding en correlaties. (Correlatie: statistisch begrip voor samenhang tussen twee of meer reeksen. Een hoge correlatie betekent dat de reeksen van relatief vaak overeenkomen, maar niet dat de ene variabelen de oorzaak van de andere is.)

Tenslotte leer je in mijn lessen hoe je een “snelheidsmeter” kunt maken, die je kunt toepassen in een gegevens dashboard en sluit ik af met Sparklines en gegevensbalken om in tabellen zelf grafische elementen ter verheldering aan te brengen.

Om snel aan de slag te gaan met grafieken ga dan hier heen.

Voor een completere uitleg over de werkwijze voor het maken van grafieken ga dan hier naar toe.

Reactie plaatsen