Excel draaitabellen

Excel draaitabellen

Voor het analyseren, ordenen en samenvatten van Excel tabellen (vroeger: lijsten) met grote hoeveelheden gegevens kun je o.a. de Excel functies Sorteren, Filteren, Groeperen en Subtotalen gebruiken. Een nadeel van deze functies is dat de oorspronkelijke Excel tabellen worden bewerkt.

Bij Excel draaitabellen blijft de oorspronkelijke tabel bestaan. De Excel draaitabel is alleen een opgemaakte versie ervan. Wijzigingen in de brontabel worden doorgevoerd in de Excel draaitabel, maar niet direct. Verder kun je in een Excel draaitabel filteren, subtotalen uitsplitsen, bereiken samenvoegen en grafieken maken.

Databestand normaliseren voor het aanmaken van draaitabel

Excel draaitabellen kan je van elke Excel tabel maken, maar geeft alleen betrouwbare resultaten als de tabel aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn:
 • De eerste rij bevat geen data, maar veldnamen
 • De tabel geeft in elke rij gegevens van een verzameling primaire objecten
 • Elke rij geeft de gegevens van één primair object
 • Elke primair object komt in slechts in één rij voor
 • De tabel heeft geen lege rijen of lege kolommen
 • Een kolom mag alleen numerieke of alleen alfanumerieke waarden (tekst) bevatten
 • Plaats zoveel mogelijk data van een eigenschap van het primaire object in één kolom

 • Vb.: een bestand met kolommen voor maanden normaliseer je door één kolom voor maanden te nemen.

  Vragen of hulp bij het toepassen van draaitabellen in Excel?

  Een training of workshop volgen voor Excel draaitabellen?

Reactie plaatsen