Excel formules
Excel formules

Rekenen doe je met formules, zoals simpel optellen en aftrekken tot en met ingewikkelde wetenschappelijke en statistische formules. Wanneer u in Excel het maken van formules beheerst, kunt u praktisch alles uitrekenen.

Een formule begint in Excel altijd met een isgelijkteken (=). Daarmee onderscheidt een formule zich van normale tekst en waarden (getallen). Daarna volgt een operator als optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deling of machtsverheffing etc. of een functie. Een functie is dan een ingebouwde formule van Excel.

Reactie plaatsen