AANTAL.ALS
AANTAL.ALS

AANTAL.ALS

Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium.
Voorbeeld: de functie =AANTAL.ALS(A2:A5;”peren”) geeft het aantal cellen met peren in de cellen A2 tot en met A5.

Reactie plaatsen