Tekst bewerken met de functie Links
Tekst bewerken met de functie Links

Tekst bewerken met de functie Links

Beste Roger,

Je vraagt:

“In bijgevoegde exel bestand heb ik een keuzevak staan de rode cel D3.
Nu wil ik alleen het eerste getal (345) van de geselecteerde keuze laten zien in de groene cel C3, dus zonder de tekst b098.”

Antwoord:

Gebruik in cel C3 de formule =LINKS(D3;3). Deze functie geeft nl. het aantal tekens vanaf het begin van een tekenreeks.

Wil je in je reactie aangeven of dit je afdoende helpt?

Succes,

Fred

Reactie plaatsen