Excel voorbeeld voor de consolidatie van V&W overzichten

Voorbeeld bestand consolidatie van V&W-overzichten

Dit voorbeeld Excel bestand laat zien hoe je de Winst en Verliesoverzichten van diverse kostenplaatsen (filialen, werkgebieden) van een denkbeeldige organisatie consolideert.

Gratis downloaden 

Van het hier besproken voorbeeld kunt u een Excel bestand downloaden met de formules die u kunt overnemen om vrij te gebruiken. Naast de tabbladen per kostenplaats en de consolidatie in het tabblad "Totaal" heeft het voorbeeld ook een tabblad "Info" waarin een nadere toelichting staat.