Page content

Excel training voor Friesland Campina

Training in serie voor Friesland Campina

 

Friesland Campina

 

 

 

 

Voor één van de productiefabrieken van Friesland Campina werd een maatwerkprogramma opgesteld en uitgevoerd voor de basis- en gevorderdentraining van een 40-tal medewerkers. Deze training was een onderdeel van FACE 2010: de concern brede overgang naar Windows 7 en Office 2010.

 

Voor de groepen “basis” en “gevorderden” werd een serie van 3 dagdelen aangeboden, met een tussenruimte van een week, zodat er tijd was om tussendoor (thuis) te oefenen. Elke groep kreeg de 3 dagdelen telkens op een vaste ochtend of middag van een vaste weekdag. De training werd gegeven op laptops van Excel-leren.

 

De medewerkers kwamen van diverse operationele afdelingen, zoals planning, productie, transport, opslag en laboratorium en hadden eigen zwaartepunten ingebracht. Vooraf werd op elke afdeling een intakegesprek gevoerd om de maatwerk cursusinhoud te kunnen afstemmen.

 

Doel

Het doel van de training is met de leiding als volgt vastgesteld:

–      de cursisten bekend te maken met het navigatielint van Excel 2010

–      overzicht geven van Excel functies die aansluiten bij de werksituatie

–      deze en reeds bekende functies van Excel 2010 te oefenen met gekoppelde werkbladen

–      de drempel tot gebruik te verlagen.

Specifiek werd ook training gegeven van Excel functies voor gebruik bij rapportages binnen het WECOM kwaliteitssysteem.

 

Uitvoering

Op de beamer werden de verschillende oefeningen doorgenomen. Daarna kregen de cursisten de gelegenheid de oefeningen uit het maatwerk cursusboek zelf uit te voeren. De docent, alsmede snelle cursisten, helpen waar nodig. Het programma komt goed rond in 3 dagdelen per groep.

 

Resultaat

De training heeft de drempel naar navigatie met het lint geslecht, mede waardoor de overgang naar de Office c.q. Excel 2010 omgeving goed is verlopen. Tevens heeft de inhoud van de training en onderlinge samenwerking motiverend gewerkt, waardoor meer medewerkers enthousiaster zijn geworden om zelf met Excel verder te willen gaan. De leiding heeft aan de hand van individuele ervaringen en de evaluatie het plan om na een jaar weer een opfris c.q. vervolgtraining te houden.

 

Comment Section

0 reacties op “Excel training voor Friesland Campina

Plaats een reactie


*